Wednesday, September 10, 2008

KEPUASAN DALAM KERJAYA

Baru-baru ini, organisasi saya telah membuat survey mengenai tahap kepuasan kerja di kalangan anggotanya. Oleh kerana bilangan mereka tidak ramai, pendapat hampir semua anggota dapat dikumpulkan. Dalam survey berkenaan, keutamaannya adalah untuk melihat peratus sahaja. Ia tidak bermaksud dilakukan secara ilmiah. Walau bagaimanapun, keputusannya agak mengejutkan.
Kebanyakkan responden tidak memberikan pandangan mereka pada banyak soalan yang diajukan. Golongan ini bukan sedikit. Mereka mencipta angka sebanyak lebih dari 30%. Mereka mememilih nuetral sebagai pilihan jawapan pada kebanyakkan soalan. Pada hemat saya, mereka memilih untuk berkecuali tidak mahu memberi pandangan dan keputusan mereka atas soalan.